NASLOVNICA

Dobro došli!

U kulturnom sektoru plivamo poput riba u vodi. Odlično poznajemo njegove sudionike, strukture i infrastrukture, aktivnosti, vrijednost i procese.
Stručnjaci smo za pripremu i realizaciju inovativnih, atraktivnih, dobro posjećenih i financijski održivih projekata u kulturi.

Nudimo usluge savjetovanja i izrade projekata javnim
i privatnim organizacijama i inicijativama aktivnim na području kulture i umjetnosti kako bi poboljšale svoje strategije, radne procese, proizvode i odnose s publikom.

Naši su klijenti oni profesionalci u kulturnom sektoru

 • koji promišljaju o učinkovitosti onoga što rade i načina na koji to rade,
 • koji nastoje poboljšati kvalitetu svojih politika i kulturne, obrazovne i društvene ponude,
 • koji teže ostvarivanju trajnijeg i plodnijeg odnosa sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima,
 • koji žele proširiti mrežu suradnika na svojim projektima.

MENADŽMENT

Olakšavamo donošenje odluka

Razmišljate li o uvođenju novih programa ili o poboljšanju postojećih?

U KREAR-u vjerujemo da je dijagnoza stanja prvi korak ka uspješnom kulturnom menadžmentu. Prikupiti podatke je relativno lako, no izazov ih je obraditi i analizirati kako bi se dobile jasne smjernice za ispravljanje uočenih slabosti, suočavanje s prijetnjama, zadržavanje prednosti i maksimalno iskorištavanje prilika.

Cilj strateškog planiranja jest postizanje najboljih mogućih rezultata uz očuvanje ravnoteže između misije, publike i raspoloživih resursa. KREAR surađuje s institucijama kulturnog sektora u određivanju njihove misije i ciljeva, segmentiranju publike i planiranju radnih procesa i programa.

Učinkovit menadžment je rezultat motiviranih zaposlenika, racionalizacije raspoloživih resursa i kontinuirane kontrole procesa. Pružamo vam podršku u prilagođavanju vaše organizacije i njenih aktivnosti promjenjivim i sve zahtjevnijim uvjetima tržišta.

U KREAR-u nemamo šablona. Za nas je svaki projekt drukčiji i svaki klijent jedinstven. Zato su naša rješenja uvijek originalna, a do inovacija dolazimo traženjem jednostavnih odgovora na sve složenije potrebe.

Želite li vidjeti cjelovit popis naših usluga u kulturnom menadžmentu, preuzmite ovdje naš korporativni dossier u PDF formatu.

MUZEALIZACIJA

Pretvaramo ideju u fizički prostor

Hoće li poruke i informacije koje izlošci emitiraju biti shvaćene i zapamćene ovisi u velikoj mjeri o muzeografiji. U KREAR-u vjerujemo da izložbeni prostor mora omogućiti predmetima da dišu, da dođu do izražaja i da zavedu promatrača.

Cjelokupni postav mora biti koherentan, dinamičan i podjednako stimulirati korisnikovu inteligenciju i osjetila.

Na zahtjev klijenta konceptualiziramo ideju ili temu, razrađujemo sinopsis i scenarij izložbe i u teorijskom dokumentu definiramo misiju, ciljeve muzeja ili izložbe i formalni okvir.

Na temelju muzeološkog projekta oblikujemo prostor i scenografiju, dizajniramo vizualnu komunikaciju izložaka, osmišljavamo audiovizualne i multimedijalne instalacije, te tako kreiramo jedinstvena iskustva.

Naš multidisciplinarni tim muzealizaciju sagledava iz brojnih kuteva:

 • s arhitektonskog i tehničkog stajališta koje je neophodan preduvjet za zadovoljavajuće odvijanje predviđenih aktivnosti,
 • iz perspektive kulturnog menadžmenta koji teži optimizaciji sredstva s obzirom na očekivani rezultat,
 • sagledavajući pritom niz estetskih, edukativnih i komunikacijskih komponenti koje su neizostavni dio ukupnog doživljaja korisnika.

Proces transformacije ideje ili teme u formalnu stvarnost odvija se povezivanjem prostora, diskursa, zbirke i krajnjeg korisnika u cjelinu, a konačni je cilj ostvarivanje jasnog, suvislog i osjetilno atraktivnog postava.

TURIZAM

Kreiramo proizvode s pričom

Da bi uspješno doprinjela razvoju kulturnog turizma na određenoj destinaciji, materijalna kulturna baština mora biti dostupna, prikladno označena, razumljivo intepretirana i prezentirana, te upotpunjena pratećim sadržajima koji naglašavaju njenu atraktivnost i jedinstvenost.

Autentičnim kulturnim programima, projektima i proizvodima podiže se kvaliteta turističke ponude što privlači turiste bolje platežne moći, produljuje sezonu i potiče potražnju
i potrošnju na širem području.

KREAR je vaš partner u određivanju izvorišta lokalnog i/ili regionalnog kulturnog identiteta pružajući potporu u njihovoj transformaciji u konkretne kulturne proizvode uz pridavanje jednake pažnje očuvanju i održivoj upotrebi kulturne baštine.

Naše usluge navedene u korporativnom dossieru mogu se kombinirati i modificirati ovisno o specifičnoj situaciji i potrebama naših klijenata, a među njima izdvajamo:

 • osmišljavanje visoko kvalitetnih i autentičnih kulturno-turističkih sadržaja po mjeri klijenta
 • projekte interpretacije spomenika i izložaka kojima se povećava njihova zanimljivost na tržištu
 • prilagodbu postojećih instalacija potrebama posjetitelja s ograničenom pokretljivošu
 • povezivanje i prezentaciju nematerijalne kulturne baštine s materijalnim kulturnim dobrima
 • razvoj komunikacijskih alata za informiranje posjetitelja o ponudi konkretne destinacije i mogućnostima za kupnju.

Kultura nudi veliki potencijal u unapređenju turističkog poslovanja, stoga ne zanemarujte kulturne resurse i uključujte ih u turističke aranžmane.

FINANCIRANJE

Dajemo krila ambicioznim projektima

U razdoblju jake tržišne konkurencije i sve oskudnijih javnih subvencija, kulturni sektor u Hrvatskoj je na velikoj prekretnici: životarenje ili diverzifikacija izvora prihoda.

Ne udaljujući se od svoje društvene uloge i neprofitnog statusa koji opravdavaju njihovo postojanje, kulturne organizacije morat će se okrenuti privatnom sektoru u potrazi za partnerima za obostrano plodonosnu suradnju.

KREAR vam pomaže u zatvaranju financijske konstrukcije projekta kroz:

 • pripremu dossiera za fund raising (prikupljanje priloga),
 • osmišljavanje i provedbu strategija za ostvarivanje donacija i sponzorstava,
 • natječaje lokalne samouprave, nacionalnih ministarstava i agencija, pretpristuprne fondove, programe EU i drugih međunarodnih organizacija.

Pružamo vam podršku u svim fazama pripreme natječajne dokumentacije: od izbora prikladnog natječaja, preko razrade i prilagodbe ideje prema odabranom natječaju, traženja i koordinacije partnera, do konačnog podnošenja prijave. Na vaš zahtjev možemo sudjelovati i u implementaciji projekta.

Ne dopustite da nedostatak novčanih sredstava ograniči vašu kreativnost.

MARKETING

Povezujemo projekte i publiku

U KREAR-u smatramo da se proizvodi i usluge u kulturi mogu kopirati i imitirati, no korisnici ne. Upravo oni čine muzej ili inicijativu jedinstvenom
i predstavljaju njihovu najveću vrijednost.

Marketing i kultura nisu antagonistički pojmovi. Njihova sinergija obogaćuje kulturnu i turističku ponudu, privlači nove korisnike, potiče veću i kvalitetniju konzumaciju kulturnih sadržaja i doprinosi razvoju inovativnih i atraktivnih programa i aktivnosti namjenjenih ciljanim segmentima publike.

Samo ruku pod ruku s KREAtivnim marketingom, kulturni će sektor upoznati svoje postojeće i potencijalne korisnike, njihove potrebe i načine na koje ih zadovoljiti.

KREAR vam pomaže u analizi korisnika, osmišljavanju programa vjernosti, segmentiranju publike i provođenju plana marketinga i odnosa s medijima.

Pružamo vam teorijsku i praktičnu podršku u optimizaciji vaših operativnih struktura za učinkovito provođenje marketinških aktivnosti prilagođenih kulturnom sektoru.

Privucite publiku koju vi želite i dugoročno je zadržite.

O NAMA

Integralno rješenje za svaki izazov

Više od pet godina surađujemo sa značajnim kulturnim institucijama na osmišljavanju i realizaciji projekata koji naglašavaju vrijednost kulturne baštine kroz njen doprinos kulturi, turizmu, obrazovanju i zabavi.

Naš multidisciplinarni tim stručnjaka s područja kulturnog menadžementa, muzeologije, arhitekture, dizajna i financija razvio je osebujnu metodologiju rada koja jamči izvrsnost u svim aspektima usluge i individualizirani pristup svakom klijentu i svakom projektu.

Filozofija rada u mreži omogućava nam fleksibilnost u organizaciji i pristupu, iznimnu razinu stručnosti u svakom segmentu projekta te uspješno i pravodobno savladavanje velikog obujma zadataka.

Kombinaciju ideja, znanja, vještina i kontakata svih naših suradnika stavljamo na raspolaganje kulturnom sektoru koji će u nama pronaći pouzdanog partnera za sve
manje i veće izazove.

Nastojimo ponuditi KREAtivna rješenja kroz svaku ideju koju razrađujemo, u svakom formatu koji primjenjujemo i u svakom procesu kojim upravljamo.

PREVOĐENJE

Neka se ništa ne izgubi u prijevodu

Organizirate li ili sudjelujete na međunarodnom stručnom skupu,
želite prevesti stručnu literaturu ili tehničku dokumentaciju s engleskog, njemačkog ili španjolskog jezika ili svoje publikacije, didaktičke materijale ili tekstove unutar postava namjeravate prevesti na jedan
od tih jezika, oslonite se na KREAR.

Raspolažemo iscrpnim znanjem jezika i stručne terminologije na području kulture s posebnim naglaskom na kulturni menadžment, muzeologiju, muzeografiju i zaštitu kulturne baštine, te višegodišnjim iskustvom u simultanom, konsekutivnom i pismenom prevođenju.

WELCOME

Working together

KREAR is a young, Zagreb (Croatia) based company specializing in cultural consultancy services. Providing services to institutions and to public and private initiatives, KREAR focuses on implementing innovative, attractive, financially sustainable, publicly renowned and widely accepted cultural projects.

Our multi-disciplinary team is made up of cultural managers, museology experts, architects, designers and economists. We guarantee an individual, tailor-made approach to each and every client and project, and make excellence a priority in all our services.

We are at your disposal for any support you might need in realizing cultural projects or events in Croatia.

Among other services we can provide:

 • contact and communication with organizations and institutions, overcoming any language barriers
 • legal and financial or budget-related advice for successful cultural project development
 • preparation of tailor-made reports, depending on your needs (market studies, statistics, etc.)
 • finding and contracting vendors
 • implementation of projects through our own infrastructure and network of associates.

If you need more information on our services and projects, want to discuss future cooperation or need any other clarification, feel free to contact us. We would be happy to hear from you!

info@krear.eu

BIENVENIDOS

Trabajemos juntos

KREAR es una joven empresa especializada en consultoría cultural, localizada en Zagreb (Croacia). Presta servicios a instituciones e iniciativas públicas y privadas para la realización de proyectos culturales con el objetivo de que sean innovadores, atractivos, económicamente sostenibles y con éxito de público.

Nuestro equipo multidisciplinar está formado por gestores culturales, expertos en museología, arquitectos, diseñadores y economistas. Garantizamos un tratamiento individualizado y a medida para cada cliente y proyecto, persiguiendo la excelencia en todos los aspectos del servicio.

Estamos a su disposición para brindarles el apoyo en la realización de cualquier proyecto o acontecimiento cultural que desarrollen en Croacia.

Les ofrecemos entre otros:

 • toma de contacto y comunicación con organizaciones e instituciones sin barreras idiomáticas
 • consultoría legal y presupuestaria para un desarrollo exitoso de su proyecto cultural
 • preparación de informes según sus necesidades particulares (estudios de mercado, estadísticas…)
 • búsqueda y contratación de proveedores
 • implementación de proyectos a través de nuestra infraestructura y red de colaboradores.

Contáctenos si desean recibir más información sobre nuestros servicios y proyectos, hablar sobre una posible colaboración o aclarar cualquier otra duda.

Estaremos encantados de atenderles.
info@krear.eu

KONTAKT

Upoznajmo se

Kontaktirajte nas ukoliko želite primiti konkretne informacije o KREAR-u, našim uslugama i projektima, razgovarati o mogućoj suradnji ili nam postaviti pitanje. Radujemo se vašim upitima i prijedlozima.

Pozivamo vas da posjetite naš blog na kojem ćete naći aktualizirane informacije o našim tekućim projektima, ali i najnovije vijesti i članke iz Hrvatske i svijeta na temu kulturnog menadžmenta, muzeologije, zanimljivih kulturnih projekata i inicijativa, te primjene novih tehnologija u muzejima.

Možete nas pratiti i na društvenim mrežama.

 • KREAR
 • Projekti u kulturi
 • Froudova 1
 • Radno vrijeme: pon-pet 09-17 h
 • HR – 10020 Zagreb
 • info@krear.eu
 • Natalija Bajs
 • menadžerica u kulturi
 • 00385 91 540 1834
 • natalija@krear.eu
 • Linkedin
 • Javier Luri
 • arhitekt
 • 00385 91 577 9575
 • Linkedin

WILLKOMMEN

Arbeiten wir zusammen

KREAR ist ein junges Beratungsunternehmen im Bereich von Kunst und Kultur aus Zagreb (Kroatien). Wir arbeiten im Auftrag der öffentlichen und privaten Institutionen und Initiativen und unterstützen unsere Kunden bei der Realisierung innovativer, attraktiver, wirtschaftlich tragfähiger und sehr gut besuchter Veranstaltungen und Projekte.

Unser multidisziplinäres Team besteht aus erfahrenen Kulturmanagern, Museologen, Architekten, Grafik Designern und Wirtschaftlern. Wir gewährleisten individuelle Betreuung eines jeden Kunden und Projektes sowie höchste Qualität in allen Leistungsphasen.

Ausländische Partner unterstützen wir bei der Vorbereitung und/oder Umsetzung Ihrer kulturellen Projekte in Kroatien.

Unsere Leistungen für Sie:

 • Kontaktaufnahme und Kommunikation mit Organisationen und Institutionen in Kroatien ohne Sprachbarrieren
 • rechtliche und finanzielle Beratung bei der Umsetzung Ihrer Projekte im Bereich von Kunst und Kultur
 • Recherche und Erstellung aktueller und massgeschneiderter Berichte(Marktforschung, Statistiken ...)
 • Suche nach passendem Dienstleister und Preisverhandlungen
 • Durchführung Ihrer Projekte durch unsere eigene Infrastruktur und das Netzwerk von assoziierten Partnern.

Wenn Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Projekte erfahren wollen, sowie Kooperationsmöglichkeiten besprechen oder weitere Fragen klären möchten, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter info@krear.eu.